Cintes adhesives Atyt

Cintes repulpables

Cinta reversible

info@atyt.es
93 899 50 34


PAPER I CARTRÓ

L'evolució en el sector de la indústria paperera i cartronera requereix cintes adhesives tècniques que permetin fer els entroncaments a altes temperatures, que s'adaptin als diferents suports i que compleixin les estrictes normatives en matèria de recuperació de paper.
Entre les aplicacions que tenen aquests productes destaquen els entroncaments volants de paper, els inicis de bobines, les papereres i impressores en general i les rotatives de diaris.


Cintes repulpables

Cintes de doble cara amb suport de T.N.T. o polièster

Cintes de doble cara per a entroncaments