Cintes adhesives Atyt

Cinta Sky Blue 150

Cintes doble cara per a moquetes

info@atyt.es
93 899 50 34


CLIMATITZACIó

Els productes adhesius de la gamma de climatització permeten donar una resposta altament satisfactòria a les necessitats de la calefacció - o climatització d'hivern – i a les de la refrigeració - climatització d'estiu -. Tots els productes que oferim compleixen els requisits tècnics de les normatives existents en la matèria.


Cinta americana

Cintes d'alumini

Alumini blanc

Alumini reforçat

Alumini negreEPR autovulcanitzable

Bandaflex

Cintes aïllants