Cintes adhesives Atyt

Print 300 coarrugat

Cinta PVC Bi-color

info@atyt.es
93 899 50 34


INDÚSTRIA GENERAL

Escumes

Les cintes de suport d’escuma es caracteritzen pel seu elevat espessor. Actuen com a compensadores de superfícies irregulars i tensions; atenuen vibracions i impactes.

Transfers

Cintes doble cara d'ús general

Cintes vulcanitzables

Cintes de poliuretà

Cintes de polietilèCintes viscosilles

Cinta reforçada

Cinta paper Washi 180

Cinta Sky Blue 150

Film fiberfilm (automàtic i manual)Escuma acrílica VHB

Cintes de teixit plastificat

Bumpers adhesius

Cinta reversible

Cinta poliamida (Kapton)