Cintes adhesives Atyt

Cintes de paper

Cintes d'alumini

info@atyt.es
93 899 50 34


SEGURETAT

Cinta PVC un color

Les cintes d’advertència d’àrees perilloses ajuden a complir regulacions sanitàries i de seguretat. Els colors s’utilitzen com s’indica a continuació:

Blanc: S’utilitza pel marcatge general.
Groc: Precaució / Risc.
Vermell: Perill / Prohibició.
Blau: Obligatori / Protecció.
Verd: Informació / Sentit.

Clica aquí per a veure la fitxa tècnica      

PVC Lane Marking Adhesive Tape

DESCRIPTION
Scapa 2721 is a 0.16mm premium quality soft PVC tape, which uses an aggressive pressure sensitive rubberbased adhesive system. It combines excellent mechanical strength, easy transversal tearability and abrasion resistance with excellent conformability for use in lane marking and flooring applications

APPLICATIONS
  • Colour coding
  • Flooring and lane marking
  • General splicing
PRODUCT BENEFITS
  • Excellent resistance to abrasion, corrosion and moisture
  • Higher abrasion and mechanical resistance than Scapa 2715
  • Suitable for indoor and protected outdoor environments
  • Excellent conformability
  • Easy transversal tearability
  • Conforms to European Directive 2000/53 EC (lead, chromium VI, mercury, cadmium free)


TECHNICAL PROPERTIES
  Unit Value Test Method
Nominal Thickness mm 0.16 CEI EN 60454
Tensile Strength N/cm 25 CEI EN 60454
Elongation at Break % 150 CEI EN 60454
Adhesion to Steel N/cm 2.0 CEI EN 60454
Adhesion to Backing N/cm 2.0 CEI EN 60454
Flammability   Self extinguishing CEI EN 60454


CINTA PVC DE MARCATGE DEL TERRA


Cinta PVC Bi-color


ALTRES CINTES


Cintes protectives

Cintes antilliscants

Cinta inviolable

Cintes fotoluminescents

Cintes reflectantsCinta de senyalització temporal de carreteres

Cinta PET amb silicona